ALD CarMonitor Tenký klient verzia 3.5
Používate starý, alebo nepodporovaný prehliadač.
Stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer 8, 9, Mozilla Firefox 3.6. (Doporučené rozlíšenie je 1280x768, najmenej však 1024x768)
JavaScript vo vašom prehliadači nie je povolený. Pre správnu funkciu systému je ho potreba povoliť.